Wij helpen u graag verder! Klik voor meer info.

Laatste nieuws

Download de Newsletter van april 2024.

Logo Radio SpesRadio Spes
Luister naar het interview op Radio Spes met Roel Brouwer, voorzitter van Stichting Timeshare.

VRT Radio1
Logo VRT Radio1Luister naar het interview op de Belgische radio met Roel Brouwer, voorzitter van Stichting Timeshare.

Lees het persbericht Belangenvereniging tegen misstanden Timeshare, uitgegeven door het ANP en Belga Direct.

Privacy statement

Stichting Timeshare, gevestigd aan Koninginnelaan 78-A, 6043 AH Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.timesharefoundation.com, Koninginnelaan 78-A, 6043 AH Roermond, telefoonnummer +31 (0)475 310 000
R. Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Timeshare, hij is te bereiken via info@timesharefoundation.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Timeshare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Via contactformulier:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Via aanmeldformulier:

 • Voorletters
 • Geslacht
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoon
 • Fax
 • Email

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timesharefoundation.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Timeshare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Stichting Timeshare analyseert uw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Timeshare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Timeshare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Timeshare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde overeenkomst, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Timeshare verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Timeshare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met en/of kunnen worden ingezien door de volgende organisaties:

 • Flexwebhosting (webhost), voor opslaan en verzenden van gegevens
 • Medication Webdesign, als beheerders van deze website
 • Google Analytics, voor inzicht in gebruik van onze website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Timeshare gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Timeshare gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat het surfgedrag van de bezoekers op deze website geanalyseerd kan worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Timeshare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@timesharefoundation.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Timeshare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Timeshare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@timesharefoundation.com.

Budget Car Rental
BudgetAir

Zoek in aangeboden Timeshare/ Vakantieweken

Resort:
Plaats:
Land:
Koop/huur:
Apt. type:
Week nr: [kalender]
Follow us on X!